Preguntes freqüents

Tenim respostes a les seves preguntes.

1Quins són els requisits per disposar de l’e-Crèdit?

Simplement ser client de Crèdit Andorrà i disposar d’un contracte de canals. Un cop sigui client de Crèdit Andorrà podrà sol·licitar el contracte de canals al seu gestor habitual o a la seva oficina. 

Consulti com pot donar-se d’alta a l’e-Crèdit un cop disposi del contracte de canals.  

2Com puc donar-me d’alta a l’e-Crèdit?

Per donar-se d’alta a l’e-Crèdit cal ser client de Crèdit Andorrà i disposar del contracte de canals. Pot sol·licitar el contracte de canals al seu gestor habitual o a la seva oficina. 

Un cop disposi del contracte de canals haurà d’activar-lo a través del servei d’alta e-Crèdit.

1.    Introdueixi el contracte de canals complementaris i el PIN.
2.    Seleccioni l’usuari i la contrasenya, i faciliti el telèfon mòbil de contacte.
3.    Activi el dispositiu de firma proporcionat des de l’oficina, ja sigui targeta de coordenades, tokken o Apptokken.

Amb el nom d’usuari i la contrasenya seleccionada podrà accedir a l’e-Crèdit.

Primers passos

Un cop s’hagi registrat ja podrà accedir a l’e-Crèdit per gestionar les seves finances personals.

1.    A través del bàner lateral accedeixi al nou e-Crèdit.
2.    Personalitzi el seu nou e-Crèdit.
3.    Gestioni les seves finances personals des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta o desktop.

Gestió de l’usuari

El nom d’usuari i la contrasenya són personals i intransferibles. Per a la seva seguretat, no es podrà confirmar cap operació sense la informació específica rebuda per codi SMS o els dispositius de firma disponibles: Tokken o Apptoken.

 

Ha realitzat tots els passos correctament i té problemes en accedir-hi?

Si un cop donat d’alta no pot accedir al nou e-Crèdit, li preguem que es posi en contacte amb el Contact Center trucant al +376 88 88 88 o bé escrivint a info@creditandorra.ad.

3No puc accedir amb el meu usuari o contrasenya

Li preguem que es posi en contacte amb el Contact Center trucant al +376 88 88 88 o bé escrivint a info@creditandorra.ad. Si ho prefereix, pot contactar directament amb el seu gestor habitual o amb la seva oficina.

Gestió de l’usuari

El nom d’usuari i la contrasenya són personals i intransferibles. Per a la seva seguretat, no es podrà confirmar cap operació sense la informació específica rebuda per codi SMS o els dispositius de firma disponibles: Tokken o Apptoken.

4Com puc configurar / personalitzar el meu e-crèdit?

Per personalitzar el seu e-Crèdit:

 1. Accedeixi a la icona superior.
 2. Seleccioni “Configuració del meu e-Crèdit”.
 3. Personalitzi el seu e-Crèdit de la manera que més li convingui (idioma, moneda, format, data, ...). Pel que fa a l’apartat “Agrupacions preferides”, li suggerim que agrupi els comptes que més utilitza per facilitar-ne la seva gestió i visualització.

 

El nou e-Crèdit és totalment personalitzable, des de la posició global fins a la llengua o la moneda de consolidació. Li suggerim que consulti els wizards de benvinguda i els primers passos al nou e-Crèdit.

5No visualitzo tots els meus comptes, a què és degut?

Si no visualitza els seus comptes és possible que tingui seleccionada una agrupació de comptes diferent a la del compte seleccionat.

Per modificar l’agrupació de comptes només haurà de modificar-la a través del selector principal.

Li recomanem que, a través de configuració personal, agrupi els comptes que més li convinguin per a la gestió de les seves finances personals.

Encara no pot visualitzar el compte?

Si un cop realitzades totes les comprovacions continua sense poder visualitzar el compte desitjat, li preguem que es posi en contacte amb el Contact Center trucant al  +376 88 88 88 o bé escrivint a info@creditandorra.ad.

6Com afegeixo un àlies als meus comptes?

Modificant l’àlies del compte, podrà actualitzar-lo. Per fer-ho haurà de:

 1. Seleccionar el menú comptes.
 2. Seleccionar l’agrupació del compte del qual vol modificar l’àlies.
 3. Seleccionar Detall del compte a les opcions del compte.
 4. Editar l’àlies.

D’aquesta manera podrà identificar el seu compte a qualsevol operativa disponible i al widget de posició Global, Els meus comptes.

Li recomanem que consulti el tutorial identificar un compte amb un àlies.

7Per què em serveix escollir una agrupació preferida?

Seleccionar les agrupacions preferides li permetrà  gestionar les seves finances personals com millor li convingui:

 • Si està a la posició global podrà veure el resum d’estat i els diferents mòduls d’informació de manera agregada.
 • Al detall de comptes i a qualsevol operativa en general podrà realitzar una consulta o operar a través de l’agrupació que desitgi.

Com puc agrupar els meus comptes com a favorits?

 1. Entri a la configuració personal del seu e-Crèdit.
 2. Al detall d’agrupacions preferides seleccioni fins a un màxim de 3 agrupacions.
 3. Desi la configuració.

Des d’aquest moment, el seu e-Crèdit ja està configurat per visualitzar la informació agrupada dels seus comptes. Aquesta configuració serà igual a qualsevol dispositiu que utilitzi per accedir a l’e-Crèdit.

8Com puc veure i descarregar el meu extracte del compte?
 1. Accedeixi a l’operativa des del punt de menú “Comptes” i després a “Els meus comptes”.
 2. Triï el compte del qual vol disposar l’extracte, seleccioni “Opcions” d’aquell compte i després “Exportar”.
 3. I finalment, triï un format per exportar (CSV, TSV, Excel o PDF).
 4. Desi el document al seu ordinador, tauleta o dispositiu mòbil.
9On puc trobar el BIC / SWIFT d’un compte en concret?

El podrà identificar al detall del compte:

 1. Seleccioni el menú comptes.
 2. Seleccioni l’agrupació del compte del qual vol modificar l’àlies.
 3. Seleccioni Detall del compte a les opcions del compte.
 4. Codi BIC.

Al detall del compte disposa de tota la informació bàsica, com ara titular/s, data d’obertura o saldo.

10On visualitzo el codi IBAN del meu compte?

El codi IBAN és una sèrie de caràcters alfanumèrics que permet identificar un compte determinat en una entitat financera. A través d’aquest codi, s’identifica el país, l’entitat, l’oficina i el compte.

El podrà identificar directament al llistat de comptes anant al punt de menú “Comptes” i després a “Els meus Comptes”. L’IBAN és el codi numèric de 24 posicions que comença per AD i després té 22 xifres més.

També el podrà trobar accedint al “Detall del compte”:

 1. Accedeixi al punt de menú “Comptes” i després a “Els meus comptes”.
 2. Seleccioni el compte concret del qual desitja veure el codi IBAN.
 3. Seleccioni “Opcions” i després “Detall del compte”.
 4. A continuació, visualitzarà el codi IBAN a l’apartat “Número de compte”.
11Com puc fer una transferència?

Podrà realitzar una transferència a qualsevol compte nacional o internacional seguint aquests passos:

 1. Accedeixi a l’operativa des del punt de menú “Comptes”.
 2. Seleccioni “Opcions” del seu compte i després “Nova transferència”. També podria accedir-hi des del punt de menú“Nova transferència”, o també mitjançant el botó “Nova transferència” situat al lateral dret.
 3. Per realitzar una “Nova transferència” haurà de seleccionar el compte d’origen des del qual vol realitzar el càrrec, l’ordenant i la destinació de la transferència. Podrà decidir si vol realitzar la transferència entre els seus comptes, a un compte desat com a favorit en la seva agenda o a d’altres comptes nacionals o internacionals. Completi també el nom del beneficiari, el concepte, l’import a transferir i la divisa de la transacció. Seleccioni si desitja que la transferència es realitzi periòdicament, seleccioni la freqüència i a partir de quina data serà efectiva la mateixa.
 4. A la pantalla de confirmació podrà revisar i corregir les dades de la transferència. En cas que les dades siguin correctes, completi l’operació d’una manera segura a través del codi rebut per SMS o el dispositiu de signatura.
 5. Un cop confirmada l’operació, podrà consultar el resum, afegir-la com a preferida per a repetir-la en futures ocasions, i avisar el beneficiari via SMS o e-mail. També podrà descarregar el justificant de l’operació.

 

12Puc copiar una transferència que realitzo habitualment?

El nou e-Crèdit li permet copiar de manera ràpida i intuïtiva les transferències ja realitzades: 

 1. Entri al menú de comptes.
 2. Seleccioni el punt de submenú: Consultar Transferència.
 3. Podrà copiar fàcilment totes les transferències ja executades amb l’opció Copiar.

Seguint els mateixos passos, podrà descarregar-se els justificants de les transferències i editar les transferències periòdiques.

13Com puc modificar les dades d’una transferència periòdica?
 1. Entri al menú de comptes.
 2. Seleccioni el punt de submenú: Consultar Transferència.
 3. Seleccioni les transferències pendents; les podrà editar en qualsevol moment.

Seguint els mateixos passos, podrà descarregar-se els justificants de les transferències i copiar les transferències ja executades.

14No trobo l’opció de realitzar una transferència.

Per poder realitzar qualsevol tipus de transferència hem habilitat diferents accessos:

 • Al menú de comptes : Realitzar una transferència.
 • A les opcions d’un compte en concret.
 • Al botó de transferències situat a la barra de recursos.

Des de l’operativa de transferències podrà seleccionar si vol realitzar una transferència amb destinació nacional o internacional, com també definir la seva periodicitat.

Li recomanem que consulti el tutorial de transferències.

15Com puc cercar un moviment?

Per realitzar la consulta i cerca de moviments, només haurà de seleccionar el compte on vol consultar el moviment i, amb les diferents opcions de la barra d’eines, podrà filtrar per categories o etiquetes.

Des de la mateixa barra d’eines podrà exportar els moviments en diferents formats o fins i tot imprimir-los. En cas de voler descarregar-se un justificant, ho podrà fer directament des del combo d’opcions situat a la mateixa barra.

Li recomanem que consulti el tutorial de categorització i etiquetatge.

16Puc exportar i imprimir els moviments?

Per exportar i imprimir els moviments només ha de seleccionar el compte que vol consultar i, amb les opcions de la barra d’eines, podrà exportar en diferents formats (CVS, TSV, Excel, PDF).  Des de la mateixa barra podrà imprimir els moviments seleccionats.

En cas de voler descarregar-se un justificant, ho podrà fer directament des del combo d’opcions situat a la mateixa barra.

17Com afegeixo un àlies a la meva targeta?

Per posar l’àlies a la targeta haurà de:

 1. Accedir al punt de menú “Targetes” i després a “Les meves targetes”.
 2. Seleccioni la targeta on vol afegir un àlies.
 3. Des de l’apartat “Opcions” accedir a “Àlies i detall de targeta”.
 4. Editar l’àlies.
18Com puc veure la meva correspondència?

Pot accedir a la seva correspondència directament a través de la icona amb la imatge d’un sobre que trobarà a la capçalera superior de l’e-Crèdit, o bé des de l’apartat “Correspondència” de l’àrea personal.

Allà trobarà tots els seus documents de correspondència ordenats per data de recepció (del més nou al més antic). En fer clic sobre els documents s’obrirà el PDF corresponent.

Si ho desitja, des de la mateixa pantalla de “Correspondència”, a través de l’opció de CONFIGURACIÓ (que trobarà a la capçalera) podrà configurar la recepció de la correspondència per e-mail (on se li demanarà triar una contrasenya per desencriptar-la, la periodicitat de recepció de la informació i l’adreça d’e-mail per a la tramesa) o per correu postal (servei amb cost addicional).

19Tinc un dubte, què faig?

Per a qualsevol dubte o aclariment li recomanem consultar els diferents tutorials del HelpCenter o bé contactar amb el Contact Center trucant al +376 88 88 88 o escrivint a info@creditandorra.ad.

20Com puc enviar un fitxer?

Podrà enviar un fitxer seguint aquests passos:

 1. Accedeixi al punt de menú “Fitxers”.
 2. Seleccioni l’opció “Enviar un fitxer”.
 3. Recordi que el fitxer haurà de respectar els formats establerts per l’Associació de Bancs Andorrans. Consulti’ls aquí.
 4. Seleccioni “Seleccionar fitxer” i carregui el fitxer.
 5. I, segueixi els passos habituals per confirmar l’operativa.

Per més informació, descarregui el manual de Fitxers aquí.

21Com puc fer una petició de fitxers?

Podrà realitzar una petició de fitxers seguint els següents passos:

 1. Accedeixi al punt de menú “Fitxers”.
 2. Seleccioni l’opció “Petició de fitxers”.
 3. Seleccioni “Nova petició” per realitzar la sol·licitud de fitxers.
 4. Especifiqui el tipus de fitxer, el compte i el rang de dates.
 5. Seleccioni la petició generada en el llistat i clicar “Enviar".
 6. La petició es tramitarà en els pròxims minuts. Surti de la pàgina actual i segueixi navegant.
 7. Un cop generats els fitxers, li apareixerà un avís a la capçalera de l’e-Crèdit informant que els fitxers estan disponibles.
 8. Seleccioni “Faci clic aquí” per visualitzar els fitxers rebuts.
 9. Per descarregar els fitxers, seleccioni “Validar”.

Per més informació, descarregui el manual de Fitxers aquí.

22Com puc consultar els fitxers enviats?

Podrà consultar els fitxers enviats seguint aquests simples passos:

 1. Accedeixi al punt de menú “Fitxers”.
 2. Seleccioni l’opció “Fitxers enviats”.

Des d’aquesta pàgina, podrà consultar els fitxers que ja han estat tramitats i veure a tall de resum la informació més rellevant de cada tramesa de fitxers: tipus de fitxer, import total, nombre de documents del fitxer, etc.

Per més informació, descarregui el manual de Fitxers aquí.

23Com puc realizar una remesa de cobrament (de format bàsic)?

Podrà consultar els fitxers enviats seguint aquests simples passos:

 1. Accedeixi al punt de menú “Cobraments” i seleccioni l’opció “Nova remesa”.
 2. Informi les dades de l’entitat que la genera: agrupació de comptes, entitat, compte corrent i nom de la remesa.
 3. Seleccioni el format bàsic
 4. Entri les dades del lliurat o bé carregui-les des de l’agenda de “Lliurats”.
 5. Indiqui el tipus, les dates i les dades del cobrament.
 6. En l’apartat de “Confirmació” revisi les dades introduïdes i modifiqui-les en cas que sigui necessari.
 7. I, segueixi els passos habituals per confirmar l’operativa.
 8. Un cop finalitzada la remesa de cobrament, consulti el seu estat en l’opció “Remeses de cobraments” apartat “Enviades”.

Per més informació, descarregui el manual de Remeses aquí.

24Com puc realizar una remesa de cobrament (de format configurable)?

Podrà realitzar una remesa de cobrament de format configurable seguint aquests simples passos:

 1. Accedeixi al punt de menú “Pagaments”, seleccioni “Remeses” i seguidament, “Nova remesa”.
 2. Seleccioni l’agrupació de comptes d’origen, les entitats, el compte corrent i si ho desitja, assigni un nom a la remesa.
 3. Seleccioni el format configurable, determini la seva freqüència (puntual o periòdica) i indiqui el tipus de document .
 4. Seguidament, creï els diferents documents.
 5. En l’apartat de “Confirmació” revisi les dades introduïdes. I, segueixi els passos habituals per confirmar l’operativa.
 6. Un cop finalitzada la remesa, consulti el seu estat en l’opció “Remeses de pagaments” apartat “Enviades”.

Per més informació, descarregui el manual de Remeses aquí.

25Com puc gestionar la llista dels lliurats?

Podrà gestionar la llista de lliurats recurrents seguint els següents passos:

 1. Accedeixi al punt de menú “Cobraments”.
 2. Seleccioni l’opció “Lliurats”.
 3. Seleccioni “Opcions” del lliurat que desitgi per editar o eliminar-lo.

Si selecciona l’opció “Nou lliurat” podrà crear un nou lliurat al llistat, afegint-li l’IBAN i l’entitat.
Des de l’opció “Opcions” del menú superior podrà filtrar els lliurats pel seu nom o referència.
Per més informació, descarregui el manual de Remeses aquí.

26Què és la signatura mancomunada?

El servei de signatura mancomunada és una solució que permet realitzar amb seguretat jurídica operatives a través de la banca online en comptes mancomunats que requereixen la signatura de més d’un representant o apoderat del compte per poder aprovar i realitzar operatives.

 

La signatura mancomunada està disponible per a les següents operacions:

 

 • Transferències puntuals/diferides i periòdiques
 • Traspassos puntuals/diferits i periòdics
 • Remeses de Pagaments
 • Enviament de Fitxers de pagaments:
   
  • ABA02 - Transferències
  • ABA08 – Nòmines
  • ABA09 - Rebuts domiciliats (abonaments)
  • Confirming
  • PAIN.001 - Transferències, nòmines, domiciliacions (abonaments)

 

Li recomanem que consulti la secció de signatura mancomunada 

27Com s’activa la signatura mancomunada?

Per activar el servei de signatura mancomunada has de fer arribar al teu gestor/oficina una copia dels poders de l’empresa i sol·licitar l’activació del servei.

 

Li recomanem que consulti la secció de signatura mancomunada