Preguntes freqüents

Tenim respostes a les seves preguntes.

1Quins són els requisits per disposar de l’e-Crèdit?

Simplement ser client de Crèdit Andorrà i disposar d’un contracte de canals. Un cop sigui client de Crèdit Andorrà podrà sol·licitar el contracte de canals al seu gestor habitual o a la seva oficina. 

Consulti com pot donar-se d’alta a l’e-Crèdit un cop disposi del contracte de canals.  

2Com puc donar-me d’alta a l’e-Crèdit?

Per donar-se d’alta a l’e-Crèdit cal ser client de Crèdit Andorrà i disposar del contracte de canals. Pot sol·licitar el contracte de canals al seu gestor habitual o a la seva oficina. 

Un cop disposi del contracte de canals haurà d’activar-lo a través del servei d’alta e-Crèdit.

1.    Introdueixi el contracte de canals complementaris i el PIN.
2.    Seleccioni l’usuari i la contrasenya, i faciliti el telèfon mòbil de contacte.
3.    Introdueixi el telèfon mòbil que ha informat i al qual se li enviarà les notificacions a través d’SMS.
4.    S’enviarà un SMS amb el codi al número de telèfon indicat per confirmar l’operació.
5.    Una vegada finalitzat el procés el servei qude banca online quedarà activat.

Amb el nom d’usuari i la contrasenya seleccionada podrà accedir a l’e-Crèdit.

Primers passos

Un cop s’hagi registrat ja podrà accedir a l’e-Crèdit per gestionar les seves finances personals.

1.    A través del bàner lateral accedeixi al nou e-Crèdit.
2.    Personalitzi el seu nou e-Crèdit.
3.    Gestioni les seves finances personals des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta o desktop.

Gestió de l’usuari

El nom d’usuari i la contrasenya són personals i intransferibles. Per a la seva seguretat, no es podrà confirmar cap operació sense la informació específica rebuda per codi SMS o els dispositius de firma disponibles: Tokken o Apptoken.

 

Ha realitzat tots els passos correctament i té problemes en accedir-hi?

Si un cop donat d’alta no pot accedir al nou e-Crèdit, li preguem que es posi en contacte amb el Contact Center trucant al +376 88 88 88 o bé escrivint a info@creditandorra.ad.

3Com puc accedir a l’e-Crèdit?

Per accedir a l’e-Crèdit cal disposar d’un usuari actiu. Si no disposa d’aquest usuari consulti com pot donar-se d’alta a l’e-Crèdit.

A través del web comercial www.creditandorra.ad podrà accedir a la pestanya “e-Crèdit” i entrar amb el seu usuari i contrasenya.

Gestió de l’usuari

El nom d’usuari i la contrasenya són personals i intransferibles. Per a la seva seguretat, no es podrà confirmar cap operació sense la informació específica rebuda per codi SMS o els dispositius de firma disponibles: Tokken o Apptoken.

Té problemes per accedir a l’e-Crèdit?

Li preguem que es posi en contacte amb el Contact Center trucant al +376 88 88 88 o bé escrivint a info@creditandorra.ad.

4Com puc configurar / personalitzar el meu e-crèdit?

Per personalitzar el seu e-Crèdit:

 1. Accedeixi a la icona superior.
 2. Seleccioni “Configuració del meu e-Crèdit”.
 3. Personalitzi el seu e-Crèdit de la manera que més li convingui (idioma, moneda, format, data, ...). Pel que fa a l’apartat “Agrupacions preferides”, li suggerim que agrupi els comptes que més utilitza per facilitar-ne la seva gestió i visualització.

 

El nou e-Crèdit és totalment personalitzable, des de la posició global fins a la llengua o la moneda de consolidació. Li suggerim que consulti els wizards de benvinguda i els primers passos al nou e-Crèdit.

5Com puc actualitzar les meves dades personals a l’e-Crèdit?

Per actualitzar les seves dades personals:

 1. Accedeixi a la icona superior.
 2. Seleccioni “Dades personals”.
 3. Completi o modifiqui els números de telèfon i/o mòbil i el seu correu electrònic. Indiqui també si està d’acord amb la cessió de les seves dades.
 4. A la pantalla de confirmació podrà revisar i editar de nou les dades personals. En cas que les dades siguin correctes, completi l’operació d’una manera segura a través de la seva targeta de coordenades o el dispositiu de signatura.
6No visualitzo tots els meus comptes, a què és degut?

Si no visualitza els seus comptes és possible que tingui seleccionada una agrupació de comptes diferent a la del compte seleccionat.

Per modificar l’agrupació de comptes només haurà de modificar-la a través del selector principal.

Li recomanem que, a través de configuració personal, agrupi els comptes que més li convinguin per a la gestió de les seves finances personals.

Encara no pot visualitzar el compte?

Si un cop realitzades totes les comprovacions continua sense poder visualitzar el compte desitjat, li preguem que es posi en contacte amb el Contact Center trucant al  +376 88 88 88 o bé escrivint a info@creditandorra.ad.

7Com afegeixo un àlies als meus comptes?

Modificant l’àlies del compte, podrà actualitzar-lo. Per fer-ho haurà de:

 1. Seleccionar el menú comptes.
 2. Seleccionar l’agrupació del compte del qual vol modificar l’àlies.
 3. Seleccionar Detall del compte a les opcions del compte.
 4. Editar l’àlies.

D’aquesta manera podrà identificar el seu compte a qualsevol operativa disponible i al widget de posició Global, Els meus comptes.

Li recomanem que consulti el tutorial identificar un compte amb un àlies.

8Per què em serveix escollir una agrupació preferida?

Seleccionar les agrupacions preferides li permetrà  gestionar les seves finances personals com millor li convingui:

 • Si està a la posició global podrà veure el resum d’estat i els diferents mòduls d’informació de manera agregada.
 • Al detall de comptes i a qualsevol operativa en general podrà realitzar una consulta o operar a través de l’agrupació que desitgi.

Com puc agrupar els meus comptes com a favorits?

 1. Entri a la configuració personal del seu e-Crèdit.
 2. Al detall d’agrupacions preferides seleccioni fins a un màxim de 3 agrupacions.
 3. Desi la configuració.

Des d’aquest moment, el seu e-Crèdit ja està configurat per visualitzar la informació agrupada dels seus comptes. Aquesta configuració serà igual a qualsevol dispositiu que utilitzi per accedir a l’e-Crèdit.

9Com puc veure i descarregar el meu extracte del compte?
 1. Accedeixi a l’operativa des del punt de menú “Comptes” i després a “Els meus comptes”.
 2. Triï el compte del qual vol disposar l’extracte, seleccioni “Opcions” d’aquell compte i després “Exportar”.
 3. I finalment, triï un format per exportar (CSV, TSV, Excel o PDF).
 4. Desi el document al seu ordinador, tauleta o dispositiu mòbil.
10On puc trobar el BIC / SWIFT d’un compte en concret?

El podrà identificar al detall del compte:

 1. Seleccioni el menú comptes.
 2. Seleccioni l’agrupació del compte del qual vol modificar l’àlies.
 3. Seleccioni Detall del compte a les opcions del compte.
 4. Codi BIC.

Al detall del compte disposa de tota la informació bàsica, com ara titular/s, data d’obertura o saldo.

11On visualitzo el codi IBAN del meu compte?

El codi IBAN és una sèrie de caràcters alfanumèrics que permet identificar un compte determinat en una entitat financera. A través d’aquest codi, s’identifica el país, l’entitat, l’oficina i el compte.

El podrà identificar directament al llistat de comptes anant al punt de menú “Comptes” i després a “Els meus Comptes”. L’IBAN és el codi numèric de 24 posicions que comença per AD i després té 22 xifres més.

També el podrà trobar accedint al “Detall del compte”:

 1. Accedeixi al punt de menú “Comptes” i després a “Els meus comptes”.
 2. Seleccioni el compte concret del qual desitja veure el codi IBAN.
 3. Seleccioni “Opcions” i després “Detall del compte”.
 4. A continuació, visualitzarà el codi IBAN a l’apartat “Número de compte”.
12Com puc fer una transferència?

Podrà realitzar una transferència a qualsevol compte nacional o internacional seguint aquests passos:

 1. Accedeixi a l’operativa des del punt de menú “Comptes”.
 2. Seleccioni “Opcions” del seu compte i després “Nova transferència”. També podria accedir-hi des del punt de menú“Nova transferència”, o també mitjançant el botó “Nova transferència” situat al lateral dret.
 3. Per realitzar una “Nova transferència” haurà de seleccionar el compte d’origen des del qual vol realitzar el càrrec, l’ordenant i la destinació de la transferència. Podrà decidir si vol realitzar la transferència entre els seus comptes, a un compte desat com a favorit en la seva agenda o a d’altres comptes nacionals o internacionals. Completi també el nom del beneficiari, el concepte, l’import a transferir i la divisa de la transacció. Seleccioni si desitja que la transferència es realitzi periòdicament, seleccioni la freqüència i a partir de quina data serà efectiva la mateixa.
 4. A la pantalla de confirmació podrà revisar i corregir les dades de la transferència. En cas que les dades siguin correctes, completi l’operació d’una manera segura a través del codi rebut per SMS o el dispositiu de signatura.
 5. Un cop confirmada l’operació, podrà consultar el resum, afegir-la com a preferida per a repetir-la en futures ocasions, i avisar el beneficiari via SMS o e-mail. També podrà descarregar el justificant de l’operació.

 

13Puc copiar una transferència que realitzo habitualment?

El nou e-Crèdit li permet copiar de manera ràpida i intuïtiva les transferències ja realitzades: 

 1. Entri al menú de comptes.
 2. Seleccioni el punt de submenú: Consultar Transferència.
 3. Podrà copiar fàcilment totes les transferències ja executades amb l’opció Copiar.

Seguint els mateixos passos, podrà descarregar-se els justificants de les transferències i editar les transferències periòdiques.

14Com puc modificar les dades d’una transferència periòdica?
 1. Entri al menú de comptes.
 2. Seleccioni el punt de submenú: Consultar Transferència.
 3. Seleccioni les transferències pendents; les podrà editar en qualsevol moment.

Seguint els mateixos passos, podrà descarregar-se els justificants de les transferències i copiar les transferències ja executades.

15No trobo l’opció de realitzar una transferència.

Per poder realitzar qualsevol tipus de transferència hem habilitat diferents accessos:

 • Al menú de comptes : Realitzar una transferència.
 • A les opcions d’un compte en concret.
 • Al botó de transferències situat a la barra de recursos.

Des de l’operativa de transferències podrà seleccionar si vol realitzar una transferència amb destinació nacional o internacional, com també definir la seva periodicitat.

Li recomanem que consulti el tutorial de transferències.

16Com puc cercar un moviment?

Per realitzar la consulta i cerca de moviments, només haurà de seleccionar el compte on vol consultar el moviment i, amb les diferents opcions de la barra d’eines, podrà filtrar per categories o etiquetes.

Des de la mateixa barra d’eines podrà exportar els moviments en diferents formats o fins i tot imprimir-los. En cas de voler descarregar-se un justificant, ho podrà fer directament des del combo d’opcions situat a la mateixa barra.

Li recomanem que consulti el tutorial de categorització i etiquetatge.

17Puc exportar i imprimir els moviments?

Per exportar i imprimir els moviments només ha de seleccionar el compte que vol consultar i, amb les opcions de la barra d’eines, podrà exportar en diferents formats (CVS, TSV, Excel, PDF).  Des de la mateixa barra podrà imprimir els moviments seleccionats.

En cas de voler descarregar-se un justificant, ho podrà fer directament des del combo d’opcions situat a la mateixa barra.

18Com puc fer una recàrrega de mòbil?
 1. Per carregar el mòbil a través de l’e-Crèdit cal accedir al punt de menú “Comptes” i després a “Els meus comptes”.
 2. Seleccioni el compte que desitja utilitzar per fer la recàrrega, i seleccioni “Opcions” i després “Recàrrega mòbil”.
 3. Introdueixi el número de mòbil i l’import de recàrrega i cliqui “Següent”.
 4. Introdueixi la coordenada corresponent de la seva targeta de coordenades i la recàrrega quedarà efectuada.
19Com fer un pagament a la CASS?

1.Per realitzar un pagament a la CASS a través de l’e-Crèdit cal accedir al punt de menú “Comptes” i després a “Els meus comptes”.
2. Seleccioni el compte que desitja utilitzar per fer el pagament, cliqui “Opcions” (situat a la part superior dreta de la pantalla) i en el desplegable, seleccioni “Pagament a la CASS”.
3. Introdueixi el número de full de la CASS, seleccioni el compte de càrrec i l’import, i cliqui “Següent”.
4. Introdueixi el codi rebut per SMS o la coordenada del el dispositiu de signatura i el pagament quedarà efectuat.

Recordi que el full original que correspon al pagament s’ha de portar a qualsevol oficina de Crèdit Andorrà o directament a la CASS.

20Com afegeixo un àlies a la meva targeta?

Per posar l’àlies a la targeta haurà de:

 1. Accedir al punt de menú “Targetes” i després a “Les meves targetes”.
 2. Seleccioni la targeta on vol afegir un àlies.
 3. Des de l’apartat “Opcions” accedir a “Àlies i detall de targeta”.
 4. Editar l’àlies.
21On puc trobar la funcionalitat EL MEU GESTOR?

Podrà accedir directament a EL MEU GESTOR a través de la icona amb la imatge d’un senyor que trobarà a la capçalera superior de l’e-Crèdit i al widget que per defecte surt situat a la pantalla de “posició global”, o bé des de l’apartat “EL MEU GESTOR” de l’àrea personal.

22Com puc contactar el meu gestor mitjançant EL MEU GESTOR?

Des del widget situat a la pantalla de “posició global” o bé des de l’apartat “EL MEU GESTOR” de l’àrea personal podrà identificar i contactar el seu gestor assignat.

 

Per un costat, podrà visualitzar l’adreça de l’oficina on treballa el seu gestor, així com el seu telèfon directe. Per l’altre, podrà enviar-li un missatge seleccionant l’opció “Enviar missatges”, o bé visualitzar els missatges rebuts del seu gestor clicant “Veure missatges”. La missatgeria permet enviar i rebre documents adjunts en diferents formats: jpg, pdf, etc.

Aquest canal de comunicació accessible les 24 hores és ràpid, confidencial i segur.

El temps que passa entre enviar una consulta i rebre una resposta és clau per a la relació client–entitat. Per aquest motiu, les seves consultes seran respongudes en un termini màxim de 48 hores en dies laborals i 72 hores en caps de setmana i festius.

Quan el seu gestor li enviï un missatge, vostè rebrà un avís a la seva bústia de correu electrònic amb l’assumpte “Tens un nou missatge del teu gestor”. Únicament podrà accedir al contingut del missatge si està connectat al seu e-Crèdit.

La funcionalitat d’EL MEU GESTOR li permetrà conservar l’històric de converses mantingudes amb el seu gestor.

Puc arxivar els missatges de la funcionalitat EL MEU GESTOR?

Un cop finalitzada una conversa, o sempre que ho consideri oportú, podrà arxivar les seves converses seguint aquests passos:
1.    Accedeixi a l’apartat EL MEU GESTOR.
2.    Seleccioni “Opcions” i després “Arxivar”.
3.    Sortirà un avís de confirmació que haurà de validar.

Sempre que ho desitgi, podrà visualitzar els missatges arxivats triant l’opció “Consultar arxivats” a la barra superior de la pàgina EL MEU GESTOR.

Tinc diversos gestors; com contacto amb ells mitjançant EL MEU GESTOR?

Si vostè té diversos gestors, podrà contactar amb cadascun d’ells a través dels punts que hi ha a la part superior del widget EL MEU GESTOR.

 

 

23Com puc veure la meva correspondència?

Pot accedir a la seva correspondència directament a través de la icona amb la imatge d’un sobre que trobarà a la capçalera superior de l’e-Crèdit, o bé des de l’apartat “Correspondència” de l’àrea personal.

Allà trobarà tots els seus documents de correspondència ordenats per data de recepció (del més nou al més antic). En fer clic sobre els documents s’obrirà el PDF corresponent.

Si ho desitja, des de la mateixa pantalla de “Correspondència”, a través de l’opció de CONFIGURACIÓ (que trobarà a la capçalera) podrà configurar la recepció de la correspondència per e-mail (on se li demanarà triar una contrasenya per desencriptar-la, la periodicitat de recepció de la informació i l’adreça d’e-mail per a la tramesa) o per correu postal (servei amb cost addicional).

24Tinc un dubte, què faig?

Per a qualsevol dubte o aclariment li recomanem consultar els diferents tutorials del HelpCenter o bé contactar amb el Contact Center trucant al +376 88 88 88 o escrivint a info@creditandorra.ad.