Enviament i gestió de Fitxers

1
Enviar un fitxer

1 Accedeixi al punt de menú “Fitxers”.

2 Seleccioni l’opció “Enviar un fitxer”.

3 Recordi que el fitxer haurà de respectar els formats establerts per l’Associació de Bancs Andorrans. Consulti’ls aquí.

4 Seleccioni “Seleccionar fitxer” i carregui el fitxer.

5 l,segueixi els passos habituals per confirmar l’operativa.

2
Petició de fitxers

1 Accedeixi al punt de menú “Fitxers”, seleccioni “Petició de fitxers” i cliqui “Nova petició” per realitzar la sol·licitud.

2 Especifiqui el tipus de fitxer, el compte i el rang de dates.

3 Seleccioni la petició generada en el llistat i cliqui “Enviar”.

4 La petició es tramitarà en els pròxims minuts. Surti de la pàgina actual i segueixi navegant.

5 La petició es tramitarà en els pròxims minuts. Surti de la pàgina actual i segueixi navegant.

6 Faci clic sobre cada fitxer per descarregar l’arxiu i posteriorment, seleccioni “Validar”.