Detall del compte

Conegui el detall dels seus comptes.

1
Accedir al detall d'un compte

1 Accedeixi al punt de menú “Comptes” i després a “Els meus comptes”.

2 Desplegui les opcions del compte del qual vol canviar l’àlies. En el cas del mòbil, ha de triar abans el compte del qual vol canviar l’àlies.

3 Premi l’opció “Detall del compte”.