Identificar un compte amb un àlies

Assigni un àlies a un compte per poder identificar-lo fàcilment.

1
Accedir a Detall del compte

1 Accedeixi al punt de menú “Comptes” i després a “Els meus comptes”.

2 Desplegui les opcions del compte del qual vol canviar l’àlies. En el cas del mòbil, ha de triar abans el compte del qual vol canviar l’àlies.

3 Premi l’opció “Detall del compte”.

2
Canviar l’àlies

1 Editi el camp àlies amb el nom amb el qual desitja identificar el seu compte.

2 No oblidi desar la configuració per guardar els canvis realitzats.

Podrà identificar el seu compte amb el nou àlies en tots els seus dispositius.